Hälsa

Lindra för patient och deras familjer med Assistansföretag.

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som förstör minnet och andra viktiga mentala funktioner i hjärnan. Det är den vanligaste orsaken till demens – en grupp hjärnsjukdomar som leder till förlust av mental funktion och sociala färdigheter. Vid Alzheimers sjukdom degenererar hjärnceller och dör, vilket orsakar en stadig nedgång i minne och mental funktion. Nuvarande läkemedelsbehandling kan bromsa sjukdomen och kan i kombination med hanteringsstrategier (givna av terapeuten) ge en tillfällig förbättring av symtomen. Åldrandet tycks vara exponentiellt relaterat till sjukdomens uppkomst utan att på något sätt implicera ålderdomen i sig.

Hur påverkar sjukdomen patienten och hans familj?

Beroende på sjukdomsstadiet kan symtomen innefatta problem med språk, orientering (inklusive lätt desorientering), humörsvängningar, förlust av motivation, brist på egenvård och beteendeproblem. När en persons tillstånd förvärras drar de sig ofta tillbaka från familjen och samhället. Gradvis försvinner kroppsfunktioner, vilket så småningom leder till att personen avlider.

Detta tillstånd kan gradvis resultera i ett ökat beroende av andra människor för att klara personens grundläggande behov, såväl som i en betydande omdefiniering av de redan etablerade relationerna. Vårdandet och tillsynen av personen kan bli en belastning för deras närmaste eftersom det ofta kännetecknas av pågående svårigheter, spänningar och flera fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska problem som de familjemedlemmar som bedriver vård i hemmet upplever.

Finns det någon lösning? Ja, och det kallas äldrehemsvård.

Professionell Assistansföretag kan hjälpa lindra effekterna av Alzheimers.

Att ha assistans som hjälpande hand kan ta från bördan av familjens axlar och ge patienten vård och hjälp på samma gång.

Upptäck bloggen pappi för att läsa mer om hur almavoo kan hjälpa dig

Vad ger Assistansföretag?

Äldreomsorgen är en grupp specialiserade tjänster inom hemtjänst och personlig assistans som syftar till att hjälpa patienter med Alzheimers sjukdom att leva säkert i sina hem, utföra sina vardagliga aktiviteter och ha någon som stödjer dem.

De skräddarsydda tjänsterna tillhandahålls av professionella vårdare som besöker eller till och med bor med patienten utan att de behöver placeras på ett speciellt boende. Vårdgivarna övervakar inte bara klienten och ser till att de får sin medicin utan hjälper dem också med deras dagliga personliga hygien, deras näring och att handla. De håller dem också sällskap och kan hjäpa dem utanför hemmet till sociala sammankomster eller andra aktiviteter.

Resultatet av detta är en mycket mer lättad och avstressad familj och en mer nöjd patient.

Läs även denna intressanta bloggen fjemen som beskriver hur personlig assistans förbättrar boendeförhållande för personer med funktionsnedsättning

Vart kan någon hitta en tjänsteleverantör för Assistansföretag?

Om någon i din närhet lider av Alzheimers sjukdom kan du kontakta din kommun eller för att vända dig till en. För det mesta kommer tjänsterna utan kostnad för patienten. Eller så kan du fråga personlig assistans företag eller till och med göra lite forskning på egen hand och välja själv. Kolla även i personlig assistans i egen regi.

Så om du vill att din familjemedlem ska ha särskild hemtjänst varför inte besöka sidan för en specialiserad tjänsteleverantör som “Alma Vård & Omsorg” som verkar i områdena Mölndal och Göteborg. Deras hemsidan beskriver mer info som du kan se om du klickar på Personlig assistans.

Intresserad av liknande artiklar? Kolla in den här bloggen om du vill läsa mer om hälsa, miljö och annat.