Showing 3 Result(s)
holistisk hälsa
Hälsa

Holistisk hälsa: Att skapa balans och välbefinnande i hela kroppen

Holistisk hälsa är en filosofi som betonar vikten av att se på kroppen som en helhet, istället för att fokusera på enskilda delar eller symptom. Enligt denna synvinkel på hälsa är det viktigt att ta hand om kroppen som helhet, inklusive dess fysiska, mentala, känslomässiga och andliga aspekter. För att uppnå holistisk hälsa är det …

Livsstil

Personlig assistans i Mölndal och Göteborg för individer med särskilda behov

Introduktion Individer med särskilda behov behöver ofta extra stöd och hjälp i sin vardag. Det är här personlig assistans kommer in. Personlig assistans är en typ av anställning som innebär att ge stöd och assistans till individer med funktionsnedsättning eller särskilda behov i deras vardagliga liv. I den här artikeln kommer vi att gå igenom …