Hem

EPOXY RESIN FUNGERAR BÄST SÅHÄR!

epoxy-resin

Temperaturen på din arbetsplats under härdningsprocessen är en av många aspekter att tänka på när du arbetar med epoxy resin. Eftersom resin inte härdar vid extrema temperaturer är det viktigt att hålla en jämn temperatur på din arbetsyta under appliceringsproceduren. Det är också viktigt att veta vilken temperatur resin ställer in innan du arbetar med ditt projekt.

Temperaturen är en av de mest avgörande aspekterna för att säkerställa att ditt epoxy resin härdar på rätt sätt. Eftersom resin inte kommer att stelna effektivt om temperaturen är för låg under vintern, måste flera försiktighetsåtgärder vidtas. Detta inlägg kommer att belysa de förhållanden under vilka harts kan ställas in på lämpligt sätt. Läs mer på min blogg här.

epoxy-resin-design

Varför är temperaturförhållanden viktigt?

En kemisk reaktion uppstår när epoxy resin och härdare sätts samman. Hastigheten eller hastigheten för den kemiska epoxy reaktionen och mängden härdning påverkas av omgivningens temperatur, betongen som ska beläggas och epoxiblandningen.

Varmare temperaturer kommer att påskynda den kemiska reaktionen, medan lägre temperaturer kommer att bromsa reaktionen. Båda kommer direkt att påverka epoxyns härdningstid och fysiska egenskaper.

Dessutom påverkas epoxy resin hanteringsegenskaper av temperaturen. Epoxy tjocknar när temperaturen sjunker, vilket gör det svårt att flyta. Detta innebär att mätning och blandning av epoxy resin och härdare är betydligt svårare i kallt väder, vilket leder till otillräcklig blandning och en högre risk för beläggningsfel.

Appliceringssvårigheter, såsom ett ojämnt utseende och luftbubblor i den färdiga produkten, orsakas av kall, tjock epoxy och ett styvt underlag.

Idealiska förhållanden för användning av epoxy resin

När det kommer till härdning av epoxy resin är temperaturen avgörande. Resinet kommer att ta betydligt längre tid att härda om temperaturen sjunker för lågt. Men när temperaturen når över 85C, kan projektet härda för snabbt. Att upprätthålla en säker temperatur på din arbetsplats under blandnings- och härdningsprocessen är avgörande för att säkerställa att din produkt härdar konsekvent.

Den idealiska temperaturen för att arbeta med harts är mellan 25 och 35 grader Celsius. Det rekommenderas också att hålla luftfuktigheten mellan 55 och 85 procent. För att säkerställa att ditt projekt härdar på lämpligt sätt, håll din arbetsplats vid en konstant temperatur under de första 24 timmarna.

De första 24 timmarna av resin härdning är avgörande för ditt projekts framgång. Hela operationen riskerar att inte härda korrekt om rumstemperaturen inte är stabil. Undvik att flytta ditt projekt till flera områden för att undvika temperaturfluktuationer. Det kan inte bara sakta ner torkningsprocessen, utan det kan också återspegla brister i din skulptur.

epoxy-resin-mala

Bästa praxis för miljön

  • VARM – 25-35 grader Celsius är utmärkt, men överstig inte 23 grader Celsius.
  • TORR – 55 procent relativ luftfuktighet är optimalt, men allt under 85 procent är acceptabelt.

Under de svalare vintermånaderna är det bästa fallet att planera och använda en värmare för att höja den omgivande rumstemperaturen i det rum där du kommer att kåda. Låt ditt resin komma upp till temperatur i samma rum som du.

ATT TA MED SIG!

För att säkerställa att du inte råkar förstör något under ditt nästa projekt, måste du vara noggrann med de förutsättningar du ska använda epoxy resin . Det är därför Vincent Handcraft har stor kunskap om olika resin och deras exakta krav .